Warsztaty
Bartlomiej Kolakowski

E-point: Wymagania nowoczesnych formularzy – problemy każdego z nas


Formularze są jednymi z najbardziej powszechnych elementów współczesnych aplikacji J2EE. Od dawna jednak, ręczne wprowadzanie kodu HTML jest niewystarczające. Próbujemy tworzyć makra, narzędzia, komponenty ułatwiające i zwiększające szybkość pracy. Niestety rosnące wymagania i złożoność systemów sprawia, że nie spełniają one naszych oczekiwań.


Tematem warsztatu będzie omówienie wymagań stawianych współczesnym formularzom i problemów związanych z ich implementacją. Przedstawiona zostanie nowoczesna implementacja komponentu formularzy, na przykładzie autorskiej platformy firmy e-point SA. Spróbujemy wspólnie podzielić się doświadczeniem i wiedzą na temat projektowania formularzy internetowych. W szczególności zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  • budowanie formularza: jak łatwe i szybkie może być zdefiniowanie złożonego formularza w Javie;
  • walidacja formularza: uniwersalny mechanizm walidacji, dzięki któremu jesteśmy pewni, że nasz formularz zawiera poprawne dane;
  • dynamiczne formularze: przebudowanie formularza, gdy zmieni się jego struktura, tak proste jak pobranie z sesji;
  • prezentacja błędów walidacji i interakcja z użytkownikiem – wyzwania stawiane przed programistą;
  • lokalizacja formularza – wygodne dla programisty, tanie w implementacji.
Prowadzący: Bartłomiej Kołakowski


Inżynier Systemów J2EE w dziale „Badań i Rozwoju” e-point SA. Odpowiedzialny na rozwój autorskiej platformy OneWeb oraz innych narzędzi używanych wewnątrz firmy. Zainteresowany technikami doskonalenia kodu i metodami sztucznej inteligencji. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Informatyki).


Limit miejsc: 30